Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva na dodávku hardware - děleno na části 1 - 3
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: a. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hardware, zejména stolních a mobilních počítačů a souvisejících periferních zařízení, podle potřeb zadavatele dle specifikací uvedených v přílohách č. 1 - č. 3.

Uchazeč může podat nabídku na jednu každou samostatnou část, nebo na více částí, nebo všechny části veřejné zakázky, podle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného jiného dodavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zemědělská 1/1665
Brno 613 00
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03. 02. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 02. 12. 2014