Veřejná zakázka: Dodávka distribuovaného měřícího systému

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2416
Systémové číslo VZ: P18V00000296
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka distribuovaného měřícího systému
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je dodávka tzv. „Distribuovaného měřícího systému“. Distribuovaný měřící systém je tvořen moduly analogových a digitálních vstupů a výstupů, detailněji specifikovaných v dokumentu "technická specifikace požadovaných zařízení" a snímači blíže specifikovanými tamtéž.
Distribuovaný měřící systém bude sloužit pro měření a vizualizaci energetických toků v budovách studenty v rámci výuky. Distribuovaný měřící systém umožní studentům poznat tuto techniku v rámci praktických cvičení. Následně může být technika nasazena do reálných staveb za účelem monitoringu energetických toků v budově. Studenti tak získají bližší představu o spotřebách energie nově navrhovaných či rekonstruovaných budov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 719 008 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
 • IČO: 62156489
 • Poštovní adresa:
  Zemědělská 1/1665
  Brno 613 00
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mendelu.cz)nebo v listinné podobě na adrese:
Mendelova univerzita v Brně
PODATELNA rektorát - OVZ, neotevírat, k rukám Mgr. Natálie Gloserové
Zemědělská 1665/1
Brno 613 00

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků